Tăng sắc tố sau xâm lấn

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN TRANACIX (TRANEXAMIC ACID 10%) – CÔNG NGHỆ THẨM MỸ DA ĐỘT PHÁ 2024 | [DMP Việt Pháp, Tranacix & Noreva Việt Nam x Hệ thống Viện thẩm mỹ DIVA]

Ngày 28/05/2024, DMP Việt Pháp, Tranacix & Noreva đã có buổi gặp giao lưu, trao đổi đồng thời tổ chức thành công lễ ký kết hợp tác chiến lược tại Hệ thống Viện thẩm mỹ DIVA. Buổi lễ: “Ký kết…

Xem thêm